Search entries


 

 

 
    
    
    
Year
from till

 

Found 3 entries.


1

1.

92.3.GV.2990

Modellering van bezinking van zand in een hopper.

Hemel, J.N.J. van, 1992

Digital version: 1.8 MB

2.

93.3.GV.4072

Berekening met hopperbezinkmodel en toetsing aan modelproeven.

Hemel, J.N.J. van, 1993

3.

93.3.GV.4158

Optredende problemen bij verschaling van een hopper.

Hemel, J.N.J. van, 1993

1